Captadors solars de buit

Es tracta del captador més eficient, el rendiment del qual permet, a diferència dels altres tipus, la obtenció d’aigua a una temperatura considerablement elevada. Es possible, per això, treballar amb sistemes tradicionals de calefacció, que normalment són alimentats per aigua a 80 ºC o 90 ºC i evitar, per exemple, la utilització de radiadors sobredimensionats. El seu cost és, però, de l’ordre de 4 ó 5 vegades superior al del col·lector pla vitrificat.

El captador solar de buit està format per una sèrie de tubs cilíndrics transparents (usualment de pyrex) col·locats sobre una superfície metàl·lica, normalment de coure. Cada tub d’aquests conté un altre tub interior d’absorció; a l’espai que queda entre els dos tubs s’ha practicat el buit per tal d’evitar les pèrdues per conducció i per convecció. Això permet que el col·lector pugui treballar a una temperatura superior a la dels col·lectors plans vitrificats i que el seu rendiment es mantingui més constant davant de variacions de la temperatura ambient o de la radiació solar incident. En conseqüència, normalment es requereix menor superfície de captació per a una mateixa demanda, la qual cosa compensa, en part, el seu cost. Un altre avantatge és que poden anar plans (sense inclinació) perquè els tubs són orientables.

captadors_solars_de_buit.gif (44602 bytes)

Els altres tipus de captadors solars d’aigua:
Captadors plans vitrificats
Captadors plans sense coberta

Tornar a: Captadors solars d'aigua

Tornar a: Els captadors solars